Trawniki i zielone dachy - Blog Xero Flor

Xero flor - trawniki i dachy zielone

Powierzchnia biologicznie czynna – czym jest i jak ją obliczyć?

Powierzchnia biologicznie czynna ściśle wiąże się z inwestycjami budowlanymi. Więcej na ten temat mówi się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest i jak ją obliczyć. Informujemy też o procencie zabudowy działki, jaki powinien być przeznaczony pod wspomniany teren.

Powierzchnia biologicznie czynna – co to jest

W Rozporządzaniu Ministra Infrastruktury szczegółowo wyjaśnia się, czym jest powierzchnia biologicznie czynna. Tu można też doszukać się informacji na temat tego, jaki procent zabudowy działki musi zajmować w określonych sytuacjach. Oto fragment Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Ust. 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

22) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,

(...)

Rozdział 8

Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Ust. 39. Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Ust. 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, jeżeli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.


Powierzchnia biologicznie czynna to według Rozporządzania Ministra Infrastruktury, teren porośnięty roślinnością, która może naturalnie wegetować. Zagospodarowanie tej działki jest zależne od warunków uwzględnionych w powyższym rozporządzeniu, jeżeli tylko Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego), nie mówi inaczej.

 

Procent zabudowy działki, jaki musi być przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną

trawnik z rolkiWskaźnik powierzchni zabudowy informuje o tym, jaką część terenu można zabudować, a jaki procent działki musi być przeznaczony na teren biologicznie czynny. Ponadto wskazuje na intensywność zabudowy, a do tego informuje, jaki minimalny procent działki musi być wygospodarowany dla powierzchni biologicznie czynnej.

Zapewne wiele osób chciałoby dowiedzieć się, jaki jest wskaźnik dla ich działki. Pytanie tylko, gdzie to sprawdzić? Otóż wystarczy pójść do Urzędu Miasta albo Urzędu Gminy, w którym będzie można pozyskać te informacje, jak też zapoznać się z obowiązującym Planem Zagospodarowania Terenu. Wskaźnik przedstawiony procentowo może być bardzo różny. Jeżeli na przykład wynosi minimum 25%, to przy powierzchni 1000 metrów kwadratowych działki, powierzchnia biologicznie czynna musi mieć co najmniej 250 metrów kwadratowych.

Z przepisów nie dowiemy się, co konkretnie wchodzi w skład powierzchni biologicznie czynnej. Brakuje tam też informacji na temat tego, czym dokładnie jest naturalna wegetacja. W związku z tym różnie się to interpretuje. Na przykład za wspomnianą powierzchnię biologiczną uznaje się roślinność, której wegetacja nie jest zakłócona nawet w najmniejszym stopniu. Ponadto roślinność ta musi mieć stały dostęp do światła dziennego, a także do nawodnienia i gleby.

Wobec powyższego kreuje się jeszcze jedno pytanie. W jakim stopniu można ingerować w powierzchnię biologicznie czynną? O ile w ogóle jest to możliwe. I tu pojawia się sprytne rozwiązanie tego dylematu, a jest nim tak zwana eko kratka. To kratka trawnikowa wypełniona trawą. Umieszczenie jej na działce prowadzi do spełnienia wymogu zachowania wskaźnika terenu biologicznie czynnego, a z drugiej strony umożliwia wykorzystanie tej powierzchni na parking, czy nawet drogę dojazdową. Nie byłoby to możliwe, gdyby na danej powierzchni terenu właściciel zasadził standardową roślinność, dodatkowo wymagającą specjalnej pielęgnacji.

Wykorzystanie eko kratki wiąże się z szeregiem korzyści. Geokratka jest na pewno sposobem na utwardzenie terenu, a także ma wiele innych zastosowań. Wszystko zależnie od tego, z czego dokładnie została wykonana i jaką trwałością się wyróżnia. Te najtrwalsze mogą być wypełnione nawet kruszywem. Dzięki temu zapewniają doskonałe utwardzenie nawierzchni w terenach przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Warto jednocześnie podkreślić, że eko kratki są tworzone z tworzywa sztucznego pochodzącego w 100% z recyklingu.

Uniwersalne eko kratki świetnie nadają się do wykorzystania na terenie prywatnej posesji. Mogą być doskonałą alternatywą dla kostki brukowej i służyć do wyznaczenia miejsca postojowego, czy stworzenia podjazdu na posesję. Geokratkę coraz częściej wykorzystuje się też do wzmacniania skarp. Eko kratki są dostępne w różnych kolorach, co daje możliwość łatwego dopasowania ich wyglądu do stylu otoczenia. Wypełnić je można trawą lub kruszywem, a koszt 1 metra kwadratowego zaczyna się od 40 zł.

powierzchnia biologiczna trawnik z rolkiKiedy inwestor uznaje, że eko kratka nie jest dla niego dobrym rozwiązaniem, może wykorzystać kostkę ażurową. Materiał ten wykazuje się szerokim zastosowaniem i doskonałymi właściwościami. Dlatego na wybór ten decyduje się coraz więcej osób. Inwestor, utwardzając teren kostką ażurową, spełnia zarazem wymogi utrzymania właściwego wskaźnika terenu biologicznie czynnego. Warto również mieć na uwadze, że kostka tego rodzaju bardzo dobrze utrzymuje odpowiedni poziom nawodnienia terenu. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o zalety tego materiału. Jego ogromnym plusem jest łatwe i szybkie układanie, porównywalne z układaniem kostki brukowej. Poleca się, aby kostkę ażurową układać na warstwie geowłókniny dla uzyskania odpowiedniej przepuszczalności wody.

Artykuły powiązane
Konstrukcja - warstwy zielonego dachu
Konstrukcja - warstwy zielonego dachu
Najważniejsze zalety trawników
Najważniejsze zalety trawników
Zielony dach a bezpieczeństwo
Zielony dach a bezpieczeństwo
MASZ PYTANIA?  CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?
MASZ PYTANIA?
CHCESZ ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Zostaw nam swoje dane kontaktowe a my oddzwonimy w celu skontaktowania się i ustalenia wstępnej wyceny i kosztów realizacji.

Proszę uzupełnić wymagane pole.
Proszę uzupełnić wymagane pole.
Proszę uzupełnić wymagane pole.
ZADZWOŃ DO NAS
ZADZWOŃ DO NAS
CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Zapisz się do newslettera

Znajdź nas...
Leszno Dolne 35a
67-321 Leszno Górne