Technika układania trawnika w rolkach
Xero flor - trawniki i dachy zielone

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod ułożenie trawnika w rolce może być w postaci gleby rodzimej lub specjalnie do tego celu skonstruowanej warstwy nośnej, na której będzie zakładana darń. Teren przed ułożeniem trawnika w rolkach powinien być uprzednio przekopany, zniwelowany, wykarczowany ze zbędnych drzew i krzewów oraz wyczyszczony z występujących kamieni, gruzu i resztek budowlanych. Gleba pod trawnikiem powinna być raczej lekka i przepuszczalna, dlatego niekiedy należy ją rozrzedzić piaskiem.

technika układania trawnika w rolce

Zadarnianie terenów trudnych

Do terenów trudnych należą powierzchnie trawiaste na znacznych pochyłościach lub w warunkach trudnych do bytowania, na przykład pasy zieleni przy autostradach czy parkingi. Utrudniony dostęp do takich terenów sprawia, że ich zadarnianie i umacnianie ich jest szczególnym wyzwaniem. Głównym celem zadarnienia w terenów trudnych jest ich ochrona przed erozją, co dodatkowo poprawia także ich funkcję estetyczną.

Podłoże pod boisko

Aby we właściwy sposób przygotować podłoże pod budowę terenów sportowych, niezbędna jest fachowa wiedza i znajomość tematu. Najszerzej i najdokładniej tę tematykę opisuje norma DIN 18035-4, która powinna być podstawową lekturą przed rozpoczęciem każdej inwestycji. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do wizyty lub do kontaktu telefonicznego z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Rozkładanie trawnika na terenie płaskim

Na przygotowanym uprzednio terenie układa się obok siebie poszczególne warstwy trawnika w rolce. W trakcie układania trawnika nie wolno nim rzucać oraz nie wolno go naciągać. Trawnik po rozłożeniu ma określoną wilgotność. Kiedy jej poziom spadnie, zacznie się kurczyć i powstaną szpary między rolkami. Z tego względu bardzo jest ważne, aby rolowane trawniki ustawiać ściśle jeden obok drugiego, a poszczególne pasy do siebie dopychać, a nie je rozciągać. Wystające brzegi przycina się ostrym nożem lub brzeszczotem. Po ułożeniu trawnik wałujemy i obficie podlewamy.

Teren stromy

Na terenach stromych, takich jak skarpy czy wały, metoda układania jest taka sama jak na terenie płaskim. Jeśli poziom pochyłości jest znaczny, trawnik rolowany dodatkowo mocuje się po rogach drewnianymi kołeczkami w ilości od 4 do 10 sztuk, co zapobiegnie jego zsuwaniu do czasu przyrośnięcia.

Nawadnianie

Wykończeniowa pielęgnacja trawy z rolki obejmuje regularne nawadnianie. Trzeba przy tym uważać, aby nawilżać nie tylko najwyższe warstwy (kilka milimetrów), ale też około 10 cm warstwy nośnej trawy, aby korzenie zostały pobudzone do wegetacji w dół. Właściwe proporcje to ok. 10-15 l/m² wody na jedno zraszanie. Odstępy między zroszeniami powinny być stopniowo zwiększane. Częstotliwość i określenie dokładnej ilości zroszeń powinno być dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze tygodnie, dopóki trawnik nie przyrośnie do podłoża, należy podlewać go w taki sposób, aby był cały czas wilgotny. Na terenach trudnych, gdzie mogą wystąpić techniczne problemy z prawidłowym nawodnieniem, zaleca się rozkładanie trawnika w dni chłodniejsze i pochmurne.