Przykładowe rozwiązania dachów ekstensywnych

Xero flor - trawniki i dachy zielone

XERO FLOR SUPER LIGHT

Najlżejsze rozwiązanie systemowe. Stosowane na dachach o lekkiej konstrukcji, na których nośność jest niewielka, ok.30-40 kg/m2.

Warstwę wegetacyjną stanowi geowłóknina magazynująca o gramaturze 1000 g/m2. Układ zapewnia minimalne warunki bytowe roślinom. Można stosować kilka warstw geowłókniny w celu zwiększenia buforu wody i zapewnienia lepszych warunków rozwoju rozchodników.

Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.

Specyfikacja techniczna XEROFLOR SUPER LIGHT

Warstwa Nazwa produktu Waga warstw [kg/m2] Wysokość
warstw [cm]
1 Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3
2 Wegetacyjna geowłóknina magazynująca
GF WR 1000
9-11 1
3 Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3
4 Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6 0,8
5 Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3
      ok. 30-40 ok. 4-5
Xero Flor Superlight

XERO FLOR LIGHT

Stosowany zarówno na dachach płaskich jak i skośnych do 45o. Zaletą systemu są niższe koszty transportu, rozładunku oraz instalacji wełny w porównaniu do substratu.

Warstwa wegetacyjna w postaci higroskopijnej wełny skalnej o zdolności gromadzenia wody na poziomie 18 l/m2. Można stosować jedną lub dwie warstwy. Nadaje się do piętrowania i stwarzania warunków bytowych dla roślin o rozwiniętym systemie korzeniowym.

Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.

Specyfikacja techniczna XEROFLOR LIGHT

Warstwa Nazwa produktu Waga warstw [kg/m2] Wysokość
warstw [cm]
1 Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3
2 Wegetacyjna higroskopijna wełna skalna XF 107 18-36
(1-2 warstwy)
3-6
(1-2 warstwy)
3 Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3
4 Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6 0,8
5 Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3
      ok. 35-65 ok. 6-10
Xero Flor Light

XERO FLOR HYBRYDA

Stosowany na dachach płaskich oraz dachach o niewielkim spadku.

Warstwa wegetacyjna w postaci higroskopijnej wełny skalnej oraz substratu mineralnego. Połączenie dwóch rodzajów podłoża zapewnia najkorzystniejsze warunki dla rozwoju roślin.

Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.

Specyfikacja techniczna XEROFLOR HYBRYDA

Specyfikacja techniczna XEROFLOR HYBRYDA

Warstwa Nazwa produktu Waga warstw [kg/m2] Wysokość
warstw [cm]
1 Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3
2 Wegetacyjna substrat mineralny XF 200 25-75 2-6
2 Wegetacyjna higroskopijna wełna skalna XF 107 18 3
3 Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3
4 Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6 0,8
5 Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3
      ok. 60-120 ok. 8-13
Xero Flor Hybryda

XERO FLOR SUBSTRAT

Stosowany na dachach płaskich o solidnej konstrukcji. Najcięższe z dostępnych rozwiązań.

Warstwa wegetacyjna w postaci substratu mineralnego o znikomym udziale części organicznej. Stosowanie drenażu z geowłókniną filtracyjną uzależnione jest od kąta nachylenia dachu. Ostateczny układ warstw uzależniony jest od założeń projektowych i warunków technicznych.

Specyfikacja techniczna XEROFLOR SUBSTRAT

Warstwa Nazwa produktu Waga warstw [kg/m2] Wysokość
warstw [cm]
1 Roślinna mata wegetacyjna XF 317/ XF 300 20-30 2-3
2 Wegetacyjna substrat mineralny XF 200 65-130 5-10
3 Filtracyjna geowłóknina filtracyjna XF 122 0,25 0,3
4 Drenażowa drenaż kubełkowy XF 109 0,6 0,8
5 Ochronna geowłóknina ochronna XF 122 0,25 0,3
      ok. 85-160 ok. 8-14
Xero Flor Substrat
Przejdź do działu