Certyfikacja LEED, BREEAM
Xero flor - trawniki i dachy zielone

Certyfikaty LEED, BREEAM

Od ponad 25 lat zajmujemy się dostarczaniem produktów dla budownictwa zrównoważonego w zakresie budowy ekstensywnych dachów zielonych. Ekologia w budownictwie jest naszą misją i dla jej potwierdzenia  postanowiliśmy stworzyć dla naszych ekologicznych produktów: maty wegetacyjnej / rozchodnikowej i higroskopijnej wełny skalnej,  dokumentację w formie Ecokarty, która jest przydatna przy uzyskiwaniu certyfikatów: LEED, BREEAM, DGNB.

Producent zielonych dachów
certyfikaty leed, breeam

Ze względu na rozwijający się segment budynków certyfikowanych, wzrasta zapotrzebowanie na materiały spełniające wymogi certyfikacji powyższych systemów. 

CERTYFIKAT BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem ich ekologiczności w Europie.

CERTYFIKAT LEED czyli Leadership in Energy and Enviromental Design powstał w Stanach Zjednoczonych. Jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów oceny wielokryterialnej budynków. Certyfikacja przeprowadzana jest w 120 krajach i obejmuje budynki wszelkiego typu – od komercyjnych po mieszkalne.

Więcej o systemach certyfikacji znajdziesz w naszych ecokartach.

Ecokarta to dokumentacja tworzona dla każdego produktu z osobna w oparciu o dostępne na całym świecie narzędzia do oceny wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie.

Nasze produkty sprawdzone pod kątem zastosowania w procesie certyfikacji BREEAM i LEED.

Szczegółowe informacje pod numerem 506116223.