Pielęgnacja zielonych dachów

Xero flor - trawniki i dachy zielone
pielegnacja zielonych dachów ekstensywnych

Ekstensywny system dachu zielonego XERO FLOR utrzymuje się w zasadzie sam. Stan stresu u roślin wywołany np. brakiem wody wyrównywany jest za pomocą specjalnie dobranych mechanizmów. Wykorzystanie produktów zapewniających  odpowiedni poziom retencji wody i spowolnienie  jej odpływu bardzo korzystnie wpływa na prawidłowa wegetację roślin. Obumieranie z jednej strony starych, a z drugiej strony naturalny wysiew i rozwój młodych roślin odbywa się w układzie zamkniętym z ciągłą odnową biologiczną i regeneracją roślin. Dlatego też nie wolno stosować jakichkolwiek herbicydów. Szkody dla wegetacji przynosi też wprowadzanie obcych dla całego układu roślin. Do minimalnych zabiegów pielęgnacyjnych należy natomiast rozsiewanie odpowiednich nawozów, regularna kontrola i oczyszczanie odpływów dachowych.

Podlewanie

Podczas fazy wzrostu, to jest zaraz po obsadzeniu dachu zielenią ekstensywną, należy całość podlać tak, aby maty oraz podłoże wchłonęły maksymalną ilość wody. Następnie w okresie dwóch – czterech tygodni po wyłożeniu, należy codziennie całość zalewać wodą. Dach ekstensywny po fazie wzrostu nie wymaga z reguły żadnego podlewania, lecz w czasie długotrwałej suszy zaleca się zalanie wodą całej powierzchni dachu w celu osiągnięcia pełnego stanu nasycenia wodą.

Nawożenie

Przy obsadzeniu zielenią ekstensywną nawożenie można ograniczyć do rozsiewu nawozu na wiosnę
i jesień. Należy używać nawozu organicznego o przedłużonym działaniu (nawozy wieloskładnikowe NPK). Ilość wysianego nawozu powinna wynosić od 5 do 30 g/m2 w zależności od rodzaju nawozu.

Kontrola instalacji odwadniających

Zagłębienia na dachu oraz miejsca leżące bezpośrednio przy odpływach dachowych są punktami krytycznymi o zwiększonym gromadzeniu się wody . Ze względu na zwiększoną podatność na rozwój niechcianej roślinności, miejsca te należy szczególnie dokładnie kontrolować, a chwasty i rośliny rosnące wokół tych miejsc bezwzględnie usuwać.

Przejdź do działu