Zalety zielonego dachu

Dlaczego zielone dachy są koniecznością?

Od wielu już lat urbaniści, architekci i projektanci zieleni na całym świecie poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby uczynić życie w miastach bardziej przyjaznym dla człowieka. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie na martwe do tej pory ściany i dachy budynków zielonej roślinności. Korzyści płynące z zastosowania systemów zielonych dachów od dawna są znane.

Przede wszystkim zielone dachy w znaczący sposób łagodzą klimat miejski, który w znacznym stopniu odbiega od klimatu otaczających terenów. Nawierzchnie dachów oraz mury budynków działają jak akumulatory ciepła. Powstaje w ten sposób zjawisko tzw. „wyspy ciepła”, które powoduje w centrach aglomeracji miejskich wzrost temperatury powietrza średnio o 1-2°C (w skrajnych przypadkach do 10°C) oraz obniżenie jego wilgotności. Umieszczona na powierzchniach dachów roślinność, poprzez odparowanie nagromadzonej wody i odbicie promieniowania słonecznego wytwarza coś na kształt „poduszki powietrznej” o wyższej wilgotności i niższej temperaturze (dach pokryty papą bitumiczną latem nagrzewa się do 60-70°C, zielony dach zaledwie do 25-40°C). Natomiast już dwucentymetrowa warstwa zieleni jest w stanie zatrzymać około 50-60% wód opadowych, które są następnie odparowywane, przez co zwiększają wilgotność powietrza i odciążają kanalizację miejską, wzbogacają powietrze w tlen i zmniejszają zawartości CO&sub2;. Dach o obszarze 15 m² w ciągu roku produkuje tlen dla 10 osób. Jednocześnie może pochłonąć aż 10-20% pyłów i gazów z powietrza. Zielone dachy w poważny sposób (o około 20-30 dB) zmniejszają także hałas uliczny poprzez odbicie i częściowe pochłonięcie dźwięków.

zielone dachy

Zielone dachy działają również jako dodatkowa izolacja dachu, zarówno termiczna jak i chroniąca pokrycie dachu przed uszkodzeniami zewnętrznymi (zerwanie przez wiatr, uszkodzenia przez ptactwo, zmiany pod wpływem promieniowania słonecznego itp.).

Takie systemy pozwalają odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną, pozwala to w pełni wykorzystać niewielkie działki w centrach miast bez kolizji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Trawnik na dachu – praktyczne, ekologiczne i efektowne rozwiązanie

zielony dach

Stosowanie roślinności na dachach i elewacjach budynków jest istotnym elementem architektonicznego kształtowania przestrzeni. Trawnik na dachu pozwala na ukrycie znajdujących się tam urządzeń instalacyjnych, tworzenie jednorodnych kompozycji poprzez łączenie zieleni na różnych poziomach: roślinności w mieszkaniu, na tarasie, dachu i w otoczeniu budynku. Posiadanie trawnika na dachu pozwala również na tworzenie charakterystycznych elementów roślinnych wyróżniających poszczególne budynki.

Jeden z największych architektów XX-wieku Le Corbusier, który nazywał dach „piątą elewacją”, pisał, że: „(…) Dach – ogród będzie ulubionym miejscem pobytu w domu, poza tym oznacza dla miasta odzyskanie całej utraconej pod zabudowę powierzchni”. Uważał, że ogrody na dachu zbliżą człowieka do natury i z tego powodu ich budowę umieścił na czołowym miejscu w swoim programie nowej architektury. Dzisiaj, gdy potrzebujemy coraz więcej domów, fabryk, biur, sklepów, ulic i placów parkingowych, przesłania Le Corbusiera nabiera szczególnego wyrazu. Wykorzystanie nowych miejsc, gdzie mogą powstać powierzchnie zielone, staje się koniecznością.

 

przejdź do działu

Dla nas najważniejsza jest jakość.
Od ponad 20 lat rozwijamy się razem