Zielone dachy, a korzyści ekonomiczne

Zielone dachy posiadają wiele zalet, dzięki którym zyskują coraz większe grono zwolenników. Odpowiadają za poprawę mikroklimatu, absorbują zanieczyszczenia z powietrza, znacząco poprawiają estetykę otoczenia, przywracają równowagę ekologiczną i stanowią ochronę przed smogiem. Ekologia to jednak nie jedyna dziedzina, na którą zielone dachy korzystnie wpływają. Poznajmy ekonomiczne zalety zielonych dachów.

 

Zielone dachy to mniejsze wydatki

Zielone dachy charakteryzują się znakomitymi właściwościami izolacyjnymi. Wynikające z tego korzyści są odczuwalne zarówno latem, jak i zimą. Roślinność na dachu zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się jego powierzchni latem, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia temperatury w domu o około 2-5 stopni. Pozwala to ograniczyć wydatki na klimatyzację. Z kolei zimą, zielone dachy umożliwiają wypracowanie oszczędności finansowych na ogrzewaniu i urządzeniach grzewczych. Warstwa roślinna skutecznie chroni budynek przed stratami energii cieplnej, redukując je nawet o 30%.

 

Zielone dachy pozwalają także zredukować koszty odprowadzania wód opadowych, ponieważ większa ich część zatrzymywana jest w warstwie drenażowej. Dachy pokryte zielenią są ponad to mniej narażone na mechaniczne uszkodzenia pokrycia, np. w wyniku silnego wiatru lub ognia. Mniejsze ryzyko zniszczeń minimalizuje ewentualność dodatkowych wydatków.

 

Większa wartość nieruchomości

Korzyści ekonomiczne, generowane przez zielone dachy, wiążą się również z aspektami budowlanymi. Przede wszystkim wartość nieruchomości z zielonym dachem znacząco wzrasta. Szacuje się, że zazielenienie 20% powierzchni dachu zwiększa wartość nieruchomości niemal dwukrotnie!

 

Bardzo istotna jest również kwestia powierzchni biologicznie czynnej. Terminem tym określa się część działki, która musi pozostać niezabudowana i zapewnić naturalną wegetację. Procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej ustalany jest indywidualnie dla każdego terenu i uzależniony od typu zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku zabudowy wielorodzinnej wynosi on 25%. Zgodnie z prawem, połowa powierzchni zielonych dachów jest powierzchnią biologicznie czynną. Oznacza to, że zielone dachy umożliwiają zabudowę większego obszaru działki, co pozostaje nie bez znaczenia dla ekonomicznej wartości inwestycji.

przejdź do działu

Dla nas najważniejsza jest jakość.
Od ponad 20 lat rozwijamy się razem