Kim jest greenkeeper?

Pole golfowe, trawiasty kort tenisowy czy murawa stadionu piłkarskiego muszą być doskonale przygotowane przed turniejem lub meczem. Aby tak się stało, o ich stan trzeba dbać nie tylko przed samymi zawodami, ale przez cały rok, planując z wyprzedzeniem poszczególne czynności pielęgnacyjne. Pracowników, na których barkach spoczywa to zadanie, nazywa się greenkeeperami.

Greenkeeper a groundsman

Na początek pewne wyjaśnienie. Mianem greenkeepera powinno określać się wyłącznie osobę zajmującą się przygotowywaniem pola golfowego. W praktyce w Polsce greenkeeperami nazywa się również pracowników dbających o murawy na stadionach piłkarskich – na przykład w Polskim Stowarzyszeniu Greenkeeperów zrzeszone są także osoby zajmujące się boiskami. Sposoby budowy, pielęgnacji i użytkowania pól golfowych oraz trawy z rolki, z której układa się murawę piłkarską, znacznie się jednak różnią.

Co robi greenkeeper?

Podstawowym zadaniem greenkeepera jest dbanie o trawę w taki sposób, by była ona przygotowana do rozegrania zawodów sportowych. To w dużej mierze właśnie dzięki niemu piłka golfowa oraz do piłki nożnej toczą się po trawie w przewidywalny sposób, zawodnicy nie są narażeni na niepotrzebne urazy, a murawa wygląda w telewizji tak dobrze. Praca greenkeepera polega na odpowiednim nawożeniu, strzyżeniu i podlewaniu trawy, a także jej aeracji, czyli napowietrzaniu. Specjalista ma do dyspozycji wiele nowoczesnych technologii, które pozwalają na monitorowanie parametrów roślinności oraz poprawę jej stanu. Przykładem mogą być specjalne lampy doświetlające murawę w zacienionych miejscach. W zakres obowiązków greenkeepera wchodzi również ochrona trawy przed ewentualnymi chorobami przy pomocy specjalistycznych środków, a w razie ich wystąpienia – zwalczanie ich.

Jak można zostać greenkeeperem?

Przez wiele lat nie istniał w Polsce żaden kierunek studiów związany ściśle z pielęgnacją pól golfowych oraz muraw piłkarskich. Obecnie jest tylko nieco lepiej – specjalność greenkeeping na kierunku ogrodnictwo jest prowadzona przez jedną szkołę wyższą w Polsce. Inną drogą polecaną przez specjalistów jest ukończenie studiów rolniczych i dodatkowych kursów. Większość najlepszych źródeł wiedzy dotyczących greenkeepingu dostępnych jest po angielsku, bo to właśnie w krajach anglosaskich – zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – zawód ten jest najbardziej popularny i poważany. Zdarza się nawet, że greenkeeper, podobnie jak zawodnik, przechodzi z jednego klubu do drugiego w ramach transferu gotówkowego. W Polsce greenkeeperzy zatrudniani są zazwyczaj przez miasto, które jest właścicielem stadionu, lub bezpośrednio przez kluby. Zawód ten staje się coraz powszechniejszy i bardziej doceniany, gdyż coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest właściwe dbanie o trawę.

Artykuły powiązane
Jak kosić trawnik z rolki?
Jak kosić trawnik z rolki?
Fakty i mity na temat trawników z rolki
Fakty i mity na temat trawników z rolki