Jakie są rodzaje zielonych dachów?

Termin zielony dach to dosłowne tłumaczenie angielskiego pojęcia green roof. To powierzchnia porośnięta roślinnością, znajdująca się na stropie obiektu budowlanego. Roślinność może być zastosowana na całej powierzchni dachowej lub tylko na wybranej jej części. Zielone dachy klasyfikuje się ze względu na warstwę izolacji termicznej, rodzaj zastosowanej zieleni, stopień nachylenia oraz metodę adaptacyjną.

 

Zielone dachy standardowe i odwrócone

Ze względu na układ warstw hydroizolacyjnych w stosunku do warstw termoizolacyjnych zielone dachy można podzielić na dachy o konstrukcji standardowej lub odwróconej. W rozwiązaniu standardowym warstwa hydroizolacji umieszczana jest powyżej warstwy termoizolacyjnej. Dachy o konstrukcji standardowej są stabilne izolacyjnie, jednak podatne na odkształcenia. Wśród nich wyróżniamy:

  • dachy ekonomiczne, tanie w utrzymaniu, o małej różnorodności gatunkowej
  • dachy lekkie, wymagające większych nakładów pielęgnacyjnych
  • dachy naturalne, o wysokiej wartości ekologicznej
  • dachy retencyjne, których konstrukcja zapobiega stagnacji wody
  • dachy skośne, zabezpieczone przed osuwaniem warstwy wegetacyjnej
  • dachy krajobrazowe, umożliwiające zazielenienie garaży podziemnych
  • ogród na dachu, będący funkcjonalną przestrzenią użytkową z intensywną roślinnością

 

Dachy o konstrukcji odwróconej posiadają warstwę termoizolacyjną ułożoną powyżej hydroizolacji. Są odporne na uszkodzenia komunikacyjne i wynikające z nich odkształcenia. Biorąc pod uwagę stopień nachylenia konstrukcji, dachy zielone mogą być płaskie, skośne lub strome. Natomiast, jeśli kryterium klasyfikacji jest metoda adaptacji projektu, zielone dachy dzielimy na systemowe oraz niesystemowe. Dachy systemowe wykorzystują technologię zaproponowaną przez producenta, z kolei dachy niesystemowe powstają na bazie indywidualnych projektów.

 

Zielone dachy ekstensywne i intensywne

Ze względu na rodzaj zastosowanej zieleni, dachy zielone dzielimy na ekstensywne oraz intensywne. Podział ten został ustanowiony w latach 70. XX wieku w Niemczech. Dachy ekstensywne pełnią funkcję przyrodniczą, a różnorodność zastosowanych gatunków roślin jest ograniczona. Nie mogą one spełniać roli użytkowej z powodu niedostatecznej grubości warstwy substratu. Miąższość tej warstwy zawiera się w granicach od 2 do 20 cm, a waga obciążenia od 50 do 170 kg/m2. Roślinność na dachach ekstensywnych ma płytki system korzeniowy i nie wymaga specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Dachy intensywne mogą być użytkowane całorocznie. Charakteryzują się rozwiniętymi walorami estetycznymi i są bardzo atrakcyjnie wizualnie. Wyglądem przypominają klasyczny ogród. Roślinność jest zróżnicowana i wysoka, może obejmować nawet drzewa. Proces adaptacji dachu jest jednak czasochłonny, a obciążenia mogą dochodzić nawet do 1000 kg/m2. Dachy intensywne służą jako miejsce rekreacji i z tego powodu często instalowane są na nich oczka wodne i inne elementy małej architektury ogrodowej.

przejdź do działu

Dla nas najważniejsza jest jakość.
Od ponad 20 lat rozwijamy się razem