Logo - Xero Flor
Trawnik rolowany Zielony dach

Zalety zielonego dachu

Dlaczego zielone dachy są koniecznością?


Od wielu już lat urbaniści, architekci i projektanci zieleni na całym świecie poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby uczynić życie w miastach bardziej przyjaznym dla człowieka. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie na martwe do tej pory ściany i dachy budynków zielonej roślinności. Korzyści płynące z zastosowania systemów zielonych dachów od dawna są znane.
Przede wszystkim zielone dachy w znaczący sposób łagodzą klimat miejski, który w znacznym stopniu odbiega od klimatu otaczających terenów. Nawierzchnie dachów oraz mury budynków działają jak akumulatory ciepła. Powstaje w ten sposób zjawisko tzw. „wyspy ciepła”, które powoduje w centrach aglomeracji miejskich wzrost temperatury powietrza średnio o 1-2°C (w skrajnych przypadkach do 10°C) oraz obniżenie jego wilgotności. Umieszona na powierzchniach dachów roślinność, poprzez odparowanie nagromadzonej wody i odbicie promieniowania słonecznego wytwarza coś na kształt „poduszki powietrznej” o wyższej wilgotności i niższej temperaturze (dach pokryty papą bitumiczną latem nagrzewa się do 60-70°C, zielony dach zaledwie 25-40°C). Natomiast już dwucentymetrowa warstwa zieleni jest w stanie zatrzymać około 50-60% wód opadowych, które są następnie odparowywane, przez co zwiększają wilgotność powietrza i odciążają kanalizację miejską, wzbogacają powietrze w tlen i zmniejszają zawartości CO2. Dach o obszarze 15 m2 w ciągu roku produkuje tlen dla 10 osób. Jednocześnie może pochłonąć aż 10-20% pyłów i gazów z powietrza. Zielone dachy w poważny sposób (o około 20 - 30 dB) zmniejszają także hałas uliczny poprzez odbicie i częściowe pochłonięcie dźwięków.
Zielone dachy działają również jako dodatkowa izolacja dachu, zarówno termiczna jak i chroniąca pokrycie dachu przed uszkodzeniami zewnętrznymi (zerwanie przez wiatr, uszkodzenia przez ptactwo, zmiany pod wpływem promieniowania słonecznego itp.).
Takie systemy pozwalają odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną, pozwala to w pełni wykorzystać niewielkie działki w centrach miast bez kolizji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.


Zielony dach – praktyczne, ekologiczne i efektowne rozwiązanie


Stosowanie roślinności na dachach i elewacjach budynków jest istotnym elementem architektonicznego kształtowania przestrzeni. Pozwala na ukrycie znajdujących się na dachu urządzeń instalacyjnych, tworzenie jednorodnych kompozycji poprzez łączenie zieleni na różnych poziomach: roślinność w mieszkaniu, na tarasie, dachu i w otoczeniu budynku, a także na tworzenie charakterystycznych elementów roślinnych wyróżniających poszczególne budynki.

Jeden z największych architektów XX-wieku Le Corbusier, który nazywał dach „5-tą elewacją”, pisał, że: „(...) Dach - ogród będzie ulubionym miejscem pobytu w domu, poza tym oznacza dla miasta odzyskanie całej utraconej pod zabudowę powierzchni". Uważał, że ogrody na dachu zbliżą człowieka do natury i z tego powodu ich budowę umieścił na czołowym miejscu w swoim programie nowej architektury. Dzisiaj, gdy potrzebujemy coraz więcej domów, fabryk, biur, sklepów, ulic i placów parkingowych, przesłania Le Corbusiera nabiera szczególnego wyrazu. Wykorzystanie nowych miejsc, gdzie mogą powstać powierzchnie zielone staje się koniecznością.

Copyright Xeroflor 2016. All right reserved.

Strona główna Trawniki rolowane Zielone dachy Do pobrania O firmie Kontakt

KRS: 0000138639 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - Wydział Gospodarczy

Projekt i wykonanie: desMedia