Logo - Xero Flor
Trawnik rolowany Zielony dach

Zalety zielonego dachu

Dlaczego zielone dachy są koniecznością?


Od wielu już lat urbaniści, architekci i projektanci zieleni na całym świecie poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby uczynić życie w miastach bardziej przyjaznym dla człowieka. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie na martwe do tej pory ściany i dachy budynków zielonej roślinności. Korzyści płynące z zastosowania systemów zielonych dachów od dawna są znane.
Przede wszystkim zielone dachy w znaczący sposób łagodzą klimat miejski, który w znacznym stopniu odbiega od klimatu otaczających terenów. Nawierzchnie dachów oraz mury budynków działają jak akumulatory ciepła. Powstaje w ten sposób zjawisko tzw. „wyspy ciepła”, które powoduje w centrach aglomeracji miejskich wzrost temperatury powietrza średnio o 1-2°C (w skrajnych przypadkach do 10°C) oraz obniżenie jego wilgotności. Umieszona na powierzchniach dachów roślinność, poprzez odparowanie nagromadzonej wody i odbicie promieniowania słonecznego wytwarza coś na kształt „poduszki powietrznej” o wyższej wilgotności i niższej temperaturze (dach pokryty papą bitumiczną latem nagrzewa się do 60-70°C, zielony dach zaledwie 25-40°C). Natomiast już dwucentymetrowa warstwa zieleni jest w stanie zatrzymać około 50-60% wód opadowych, które są następnie odparowywane, przez co zwiększają wilgotność powietrza i odciążają kanalizację miejską, wzbogacają powietrze w tlen i zmniejszają zawartości CO2. Dach o obszarze 15 m2 w ciągu roku produkuje tlen dla 10 osób. Jednocześnie może pochłonąć aż 10-20% pyłów i gazów z powietrza. Zielone dachy w poważny sposób (o około 20 - 30 dB) zmniejszają także hałas uliczny poprzez odbicie i częściowe pochłonięcie dźwięków.
Zielone dachy działają również jako dodatkowa izolacja dachu, zarówno termiczna jak i chroniąca pokrycie dachu przed uszkodzeniami zewnętrznymi (zerwanie przez wiatr, uszkodzenia przez ptactwo, zmiany pod wpływem promieniowania słonecznego itp.).
Takie systemy pozwalają odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną, pozwala to w pełni wykorzystać niewielkie działki w centrach miast bez kolizji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Stosowanie roślinności na dachach i elewacjach budynków jest istotnym elementem architektonicznego kształtowania przestrzeni. Pozwala na ukrycie znajdujących się na dachu urządzeń instalacyjnych, tworzenie jednorodnych kompozycji poprzez łączenie zieleni na różnych poziomach: roślinność w mieszkaniu, na tarasie, dachu i w otoczeniu budynku, a także na tworzenie charakterystycznych elementów roślinnych wyróżniających poszczególne budynki.
Jeden z największych architektów XX-wieku Le Corbusier, który nazywał dach „5-tą elewacją”, pisał, że: „(...) Dach - ogród będzie ulubionym miejscem pobytu w domu, poza tym oznacza dla miasta odzyskanie całej utraconej pod zabudowę powierzchni". Uważał, że ogrody na dachu zbliżą człowieka do natury i z tego powodu ich budowę umieścił na czołowym miejscu w swoim programie nowej architektury. Dzisiaj, gdy potrzebujemy coraz więcej domów, fabryk, biur, sklepów, ulic i placów parkingowych, przesłania Le Corbusiera nabiera szczególnego wyrazu. Wykorzystanie nowych miejsc, gdzie mogą powstać powierzchnie zielone staje się koniecznością.

Projekt i wykonanie: desMedia

Strona główna Trawniki rolowane Zielone dachy Do pobrania O firmie Kontakt

KRS: 0000138639 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - Wydział Gospodarczy

x